Apie mus

     „Gudelių šilas“ – jauki, visus metus žaliuojančio pušyno apsupta nedidelė septynių daugiabučių namų gyvenvietė, kuri įsikūrusi M. Mironaitės gatvėje, Lazdynuose, Vilniuje.

     Visame „Gudelių šile“ yra tik 282 butai su erdviomis terasomis, balkonais ar lodžijomis bei itin patraukliu uždaru vidiniu kiemu, kuriame įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, pasivaikščiojimo takai, suoleliai bei gyvenvietę puošiantis fontanas.

     Vidinis gyvenvietės kiemas suformuotas aptveriant tarp namų esančius tarpus dekoratyvine tvora su rakinamais varteliais, tad į jį nėra įleidžiamas joks autotransportas.

     Įėjimai į laiptines suprojektuoti tiek iš gyvenvietės vidinio kiemo, tiek iš išorės. Žmonės su negalia gali judėti po visą gyvenvietę be jokių kliūčių – teritorija beveik be reljefo, įėjimai iš vidinio kiemo suprojektuoti be laiptelių, tik su 2 cm aukščio slenksčiais. Liftai su 80 cm pločio durimis ir važiuoja iki pat požeminės automobilių stovėjimo aikštelės.

Rekvizitai

„Gudelių šilas“ DNSB

Įmonės kodas 303767867
Gavėjo sąskaita
LT343500010002756064

Registracijos adresas
M. Mironaitės g. 22-22, LT-04233 Vilnius

Adresas korespondencijai
M. Mironaitės g. 12-46, LT-04288 Vilnius


Bendrijos pirmininkas
Simas Palčiauskas

Tel.


El. paštas gudeliusilas.bendrija@gmail.com

Bendrijos apskaitą tvarko

UAB „Skaidri apskaitos sistema“
Įmonės kodas 303041806
Norėdami susisiekti, skambinkite:
Telefonai: 8-37 245555, 8-605 31605.
Svetainė
www.dnsb.eu

Apskaitą tvarko

Naudingi kontaktai

Įvykus gedimui galima kreiptis ir į avarinę tarnybą
tel. 8-700 55966, ši paslauga kainuoja papildomai.

Šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas
UAB „Šilumos meistrai“ tel. 8-616 90322

Liftus aptarnauja UAB „Baltijos liftai“
tel. 8-700 50029

Elektros sutrikimai AB „Eso“ tel. 1802

Šalto vandens tiekimas UAB „Vilniaus vandenys“
tel. 8-5 2664371

Fizinė apsauga UAB G4S tel. 1691
Darbo metu apsaugai galima skambinti tiesiogiai
tel. 8-688 14137

Mokėti

Mokėjimas bankiniu pervedimu

 

Atsiskaitymą už paslaugas galite atlikti darant paprastą pervedimą iš savo banko sąskaitos SEPA šalyje į šią sąskaitą LT343500010002756064

Mokėjimas galimas tik EUR valiuta. Įskaitymo mokestis 0.00 EUR. Įskaitymas vyksta 5 kartus per parą, tik darbo dienomis. Skubūs pervedimai į IBAN sąskaitą nėra galimi.

SWIFT: EVIULT21XXX

Banko kodas: 35000

Banko pavadinimas: Paysera LT

Banko adresas: Mėnulio 7, Vilnius

Gavėjas DNSB „Gudelių šilas“

Gavėjo įmonės kodas 303767867

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau vadinamas „BDAR“) nuostatomis, informuojame, kad DNSB „Gudelių šilas“ vykdo vaizdo stebėjimą viešose erdvėse aplink M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22 ir 24, Vilniuje, namus, o taip pat po šiais namais esančioje požeminėje stovėjimo aikštelėje (toliau šių pastatų aplinkinė teritorija ir požeminė stovėjimo aikštelė vadinama „Gudelių šilo kvartalu“). Šiame informaciniame pranešime pateikiame detalią informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teises.

 

Vaizdo stebėjimo metu surinktų duomenų valdytojas yra Daugiabučių namų savininkų bendrija „Gudelių šilas“, juridinio asmens kodas 303767867, adresas M. Mironaitės g. 22-22, Vilnius, el. paštas gudeliusilas.bendrija@gmail.com (toliau vadinama „Duomenų valdytoju“)

 

Kokią informaciją renkame vaizdo stebėjimo metu?

 

Vaizdo stebėjimo metu yra renkami vaizdo duomenys apie asmenis, patenkančius į vaizdo stebėjimo lauką, t.y. patalpose ir teritorijoje, kurioje yra vykdomas vaizdo stebėjimas.

 

Kokie yra vykdomo vaizdo stebėjimo tikslai?

 

Vaizdo stebėjimas yra vykdomas:

• siekiant užtikrintiGudelių šilo kvartalo gyventojų asmens ir turto saugumą;

• siekiant užfiksuoti ir išsaugoti nusikaltimų ir/arba kitų incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, kitų neteisėtų veikų)įrodymus teisiniams tyrimams atlikti ateityje;

• nusikaltimų prevencijai.

 

Koks yra vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

 

Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų Duomenų valdytojo ir Gudelių šilo kvartalo gyventojų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas)apsaugoti sveikatą ir turtą, fiksuoti nusikaltimus ir/arba kitus incidentus (turto sugadinimus, vagystes, kitas neteisėtas veikas) teisiniams tyrimams atlikti ateityje bei vykdyti nusikaltimų prevenciją.

 

Kam ir kodėl galime perduoti užfiksuotus vaizdo duomenis?

 

Vaizdo kamerų fiksuojamus vaizdo duomenis realiu laiku gali matyti Gudelių šilo kvartalą saugančios apsaugos bendrovės darbuotojai.

Vaizdo kamerų įrašytus asmens duomenis gali matyti tik Duomenų valdytojo pirmininkas. Laikantis teisės aktų reikalavimų, šie duomenys taip pat gali būti peržiūrimi ir kitų asmenų, kuriems būtina įrašus peržiūrėti dalyvaujant incidentų/įvykių tyrime.

Vaizdo duomenis taip pat gali gauti ikiteisminio tyrimo ir kitos valstybinės institucijos, teismai ir kt. institucijos, turinčios teisę gauti tokius vaizdo įrašus, jiems priskirtų įsipareigojimų vykdymui, esant teisėtam pagrindui.

 

Kiek laiko saugome vaizdo įrašus?

 

Vaizdo įrašai yra saugomi 14 dienų. Tiriant incidentą ar įvykį, įrašas gali būti išsaugomas tiek laiko, kiek vyksta tyrimas ar teisinis procesas.

 

Kokios yra Jūsų teisės?

 

Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su užfiksuotais Jūsų vaizdo duomenimis, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, prašyti perkelti Jūsų duomenis. Jūsų teisės įgyvendinamos tik gavus Jūsų prašymą, pagal kurį galime Jus identifikuoti ir nustačius, kad Jūsų turite teisę įgyvendinti tokį prašymą pagal BDAR reikalavimus.Savo prašymą galite pateikti adresu M. Mironaitės g. 12-46, Vilnius.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeidžiamos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Vaizdo duomenys

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

 

DNSB „Gudelių šilas“ vidaus tvarkos taisyklės

Dokumente vartojamos sąvokos:

Objektas – gyvenamųjų namų kvartalas adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, su požemine automobilių stovėjimo aikštele, vidiniu kiemu, išorine teritorija iki šaligatvių ir visais kitais kvartalo priklausiniais.

Namas – gyvenamosios paskirties namas adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Butas – gyvenamosios paskirties patalpa, esanti adresu M. Mironaitės g. 12-x, 14-x, 16-x, 18-x, 20-x, 22-x, 24-x (kur x – konkretus buto numeris).

Savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas, esantis adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Visi šiose taisyklėse numatyti reikalavimai privalomi ir patalpų nuomininkams.

Namų komplekso vidinis kiemas – teritorija, apribota gyvenamųjų namų adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, bei tvora.

Visa gyvenvietės teritorija – žiūr. Objektas.

Bendrija – DNSB “Gudelių šilas”.

I. Reikalavimai atliekant buto apdailos ir remonto darbus

1.1. Namo konstrukcijos, fasadas ir kt.:

1.1.1. Draudžiama ardyti ar daryti bet kurį kitą neigiamą poveikį Namo gelžbetoninėms ir mūrinėms konstrukcijoms: kolonoms, sijoms, perdangoms, sienoms ir pan.

1.1.2. Neleidžiama atidenginėti paslėptų Namo konstrukcijų: armatūros, metalo profilių, hidroizoliacijos, šilumos ir garso izoliacinių medžiagų ir pan.

1.1.3. Draudžiama daryti angas Namo lauko ir tarp butinėse mūrinėse sienose.

1.1.4. Draudžiama be raštiško suderinimo su Namo projekto autoriais ant namo fasado kabinti projekte nenumatytus šviestuvus, kondicionierius, rekuperatorius, stiklinti balkonus, perklijuoti balkonų plyteles pakeičiant jų vizualinę išvaizdą, įrenginėti Namo projekte nenumatytus stoglangius, židinius, antresoles, statyti langus, kurie skiriasi nuo kitų Name sustatytų langų, ir kt.

1.1.5. Draudžiama įrenginėti projekte nenumatytus ventiliacijos ar dūmų šalinimo kanalus per stogą ar sienas.

1.2. Grindys:

1.2.1. Draudžiama gręžti į grindis ar kitaip jas fiziškai paveikti, neįsitikinus, kad norimose gręžti ar kitose fizinio poveikio vietose nepravesti laidai, kabeliai, šildymo sistemos ir kt. Draudžiama gręžti ar kitaip fiziškai paveikti slenkstį prie balkono durų, langų, vitrinų kad nebūtų pažeistas hidroizoliacijos sluoksnis.

1.2.2. Draudžiama ardyti grindų pasluoksnius.

1.2.3. Savininkas privalo užtikrinti, kad sanitariniuose mazguose būtų įrengtas patikimas hidroizoliacijos sluoksnis.

1.3. Sienos (pertvaros):

1.3.1. Draudžiama ardyti sienų garso izoliacinį sluoksnį, daryti giluminį fizinį poveikį tose vietose, kur yra pravestos bet kokios inžinerinės sistemos.

1.3.2. Siekinat išventi Buto garso izoliacijos sumažėjimo, nerekomenduojama didinti rozečių kiekį/skaičių ventiliacijos kanalų, tarp butinėse ir lauko sienose.

1.4. Lubos:

1.4.1. Draudžiama perdangose įrenginėti vagas, gręžti kiaurymes, daryti kitokį giluminį fizinį poveikį.

1.5. Šildymo sistema:

1.5.1. Draudžiama atjunginėti šildymo prietaisus nuo vamzdynų, neužaklinus jų galų bei neužtikrinus, kad iš vamzdynų į aplinką nenutekės vanduo.

1.5.2. Draudžiama įrenginėti vandeniu šildomas grindis, prieš tai nesuderinus grindų šildymo vandeniu projekto su šilumos tiekėjais.

1.5.3. Draudžiama naudoti termofikacinį šildymo sistemų vandenį ūkinėms ar kitoms reikmėms.

1.5.4. Savininkas privalo Bute palaikyti ne žemesnę kaip +10 °C temperatūrą.

1.6. Kondicionavimo, vandentiekio nuotekų, kitos inžinerinės sistemos:

1.6.1. Draudžiama gręžti ar daryti bet kokį kitą giluminį fizinį poveikį Namo vandentiekio, šilumos,nuotekų vamzdynams.

1.6.2. Draudžiama į kanalizacijos vamzdžius pilti statybines atliekas ir bet kokias kitas medžiagas, kurios galėtų pabloginti bendros namo nuotekų sistemos funkcionavimą.

1.6.3. Išorinius kondicionavimo agregatus montuoti galima tik namo projekte nurodytose vietose, nekeičiant jų projektinių galingumų, padėčių, matmenų, tai atlikti privalo tik kvalifikuoti darbuotojai.

1.7. Bendro naudojimo objektai, patalpos:

1.7.1. Savininkas įsipareigoja nešiukšlinti bendrojo naudojimo patalpų, įėjimų, privažiavimų bei greta Namo esančios teritorijos. Šiukšles Savininkas įsipareigoja pagal jų rūšis mesti tik į specialius konteinerius arba išvežti. Savininkas įsipareigoja nesandėliuoti laiptinėse, automobilių stovėjimo vietose, bendrojo naudojimo patalpose, įėjimuose, privažiavimuose statybinių medžiagų, įrankių, baldų ir kitų daiktų.

1.7.2. Draudžiama panaikinti ar apsunkinti priėjimą prie techninių patalpų, energetinių išteklių skaitiklių bei spintų.

1.7.3. Negalima asmeninėms reikmėms naudoti elektros energijos, prietaisus pajungiant į bendrojo naudojimo patalpų rozetes.

1.7.4. Remonto/rekonstrukcijos darbų atlikimo metu Buto vidinėje pusėje prie išėjimo rekomenduojama laikyti du nuolat prižiūrimus – grubaus valymo ir švaraus (drėgno) valymo – kilimėlius, kad į bendrojo naudojimo patalpas iš Butų nepatektų šiukšlės ir dulkės.

II. Objekto vidaus tvarkos taisyklės

Objekto vidaus tvarkos taisyklės nustatytos siekiant apsaugoti bendrojo naudojimo objektus nuo galimo sugadinimo, suniokojimo ir išliekamosios vertės sumažėjimo; užtikrinti nuolatinę švarą ir tvarką bendrojo naudojimo patalpose bei Namui priskirtoje teritorijoje; užtikrinti Name esančio bendrojo ir privataus materialaus turto saugumą, bei priešgaisrinę saugą. Savininkas, turintis nuosavybės teise Butą ir/ar kitas patalpas, privalo laikytis žemiau išdėstytų reikalavimų:

2.1. Bendrojo naudojimo patalpos:

2.1.1. Draudžiama keisti, rekonstruoti, savarankiškai remontuoti bet kokias bendro naudojimo patalpas;

2.1.2. Draudžiama išmontuoti, taisyti, modifikuoti telefonspynes, praėjimo kontrolės, apsaugos ir dūmų šalinimo sistemas, kitus bendro naudojimo patalpose, garažuose ir sandėliukuose esančius apskaitos, šildymo prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus bendro naudojimo patalpose, garažuose ir sandėliukuose esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus, privaloma kuo skubiau informuoti Namą eksploatuojančios bendrovės atsakingą asmenį;

2.1.3. Draudžiama bendro naudojimo patalpose, Namo prieigose, ant Namo stogo montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą;

2.1.4. Draudžiama atlikti bet kokius stogų, fasadų, balkonų, terasų, kitų konstrukcijų keitimo ar rekonstrukcijos darbus;

2.1.5. Neleidžiama didinti Buto plotą pasinaudojus bendromis namo erdvėmis, balkonų ar terasų plotu.

2.1.6. Draudžiama Bute, rūsyje, dviračių laikymo patalpose, garaže, visose bendro naudojimo patalpose, taip pat kieme, ant Namo stogo laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ar prietaisus;

2.1.7. Neleidžiama kieme, komplekso prieigose bei požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse atlikinėti bet kokius transporto priemonių remonto, plovimo darbus, išskyrus ratų montavimą, pakeisti perdegusią lemputę, įsipilti lagų plovimo skysčio, išsivalyti automobilio saloną ir langus nepaliekant jokių šiukšlių ir plovimo priemonių pėdaskų parkavimo aikštelėje;

2.1.8. Draudžiama Objekte veikiančiais liftais transportuoti daiktus, kurie dėl savo matmenų ar savybių galėtų pažeisti lifto vidinės dalies apdailą;

2.1.9. Neleidžiama dviračių, vežimėlių, bet kokių kitų daiktų laikyti Butų laiptinėse;

2.1.10. Privaloma naudojantis Objekte veikiančiais liftais, vadovautis lifto naudojimosi taisyklėmis;

2.1.11. Privaloma šalinant sniegą iš Buto balkonų ar terasų, laikytis visų įmanomų saugumo priemonių.

2.1.12. Draudžiama per balkoną mėtyti šiukšles, purtyti kilimus ar kitaip teršti kitų turtą ir aplinką.

2.1.13. Draudžiama balkonuose, terasose naudoti lauko kepsnines (išskyrus elektrines), fakelus ar kitą, gaisro pavojų keliančią įrangą.

2.1.14. Draudžiama užsiimti bet kokia veikla, kuri sukelia ar gali sukelti bendrojo naudojimo patalpų užterštumą ar skatinti parazitų, graužikų veisimąsį.

2.2. Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė:

2.2.1. Draudžiama požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse statyti automobilius su dujine įranga.

2.2.2. Draudžiama požeminėje stovėjimo aikštelėje statyti automobilius ar kitas motorizuotas transporto priemones, nuosavybės teise nepriklausančiose vietose, požeminės stovėjimo aikštelės pravažiavimuose ar kitose, nepažymėtose, tam neskirtose vietose. Draudžiama statyti automobilį taip, kad jis užstatytų įvažiavimą į požeminius garažus, blokuotų patekimą bendro naudojimo patalpas;

2.2.3. Draudžiama požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje važinėti riedučiais, riedlentėmis, dviračiais ir kitomis nemotorinėmis transporto priemonėmis,žaisti;

2.2.4. Požeminiame parkinge galima įsirengti elektros lizdą, skirtą elektromobiliui pakrauti. Elektros lizdas turi būti su tvarkigu įžeminimu. Norint įsirengti elektros lizdą, Bendrijos valdybai ar pirmininkui reikia pateikti elektros lizdo pajungimo nuo apskaitos prietaiso schemą ir planą, kuriame turi būti pažymėta laidų iki elektros lizdo tiesimo schema, laidų storis, tipas, bei pačio elektros lizdo įrengimo vieta. Elektros lizdo įrengimo darbus galima pradėti tik tada, kai pateiktus dokumentus raštu suderina Bendrijos pirmininkas ar kitas įgaliotas asmuo.

2.3. Namų komplekso vidinis kiemas:

2.3.1. Draudžiama naudotis motorinėmis ar kitomis triukšmą sukeliančiomis transporto priemonėmis ar įrengimais Namų komplekso vidiniame kieme;

2.3.2. Draudžiama vidiniame komplekso kieme keisti pastatytų įrenginių (vaikiškų sūpynių, suoliukų ir kt.) vietą, juos modifikuoti;

2.3.3. Draudžiama kieme ir bendro naudojimo patalpose paleisti, vedžioti ar laikyti bet kokius gyvūnus.

Privaloma laikant gyvūnus gyvenamosiose patalpose, vadovautis gyvūnų laikymo Vilniaus mieste taisyklėmis;

2.3.4. Draudžiama pilti smėlį ar kt. medžiagas į fontaną ar kitaip gadinti fontano dangą ir įrangą.

2.3.5. Draudžiama lipti į fontaną.

2.4. Visa gyvenvietės teritorija:

2.4.1. Draudžiama gyvenvietės teritorijoje savavališkai sodinti bet kokius augalus.

2.4.2. Prie terasų,esančių ne virš požeminės parkavimo aikštelės, pasodintos tujos ar kiti augalai turi būti tvarkingai karpomi ir prižiūrimi, kad neviršytų 1,6 m aukščio. Rekomenduojamas aukštis – 1,2 m.

2.4.3. Draudžiama mėtyti kamuolius ar kt. daiktus į fasadą, ar kitaip gadinti Namo fasado konstruktyvą.

2.4.4. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti teritorijoje esantį turtą (augalus, fontaną, suoliukus, žaidimo aikštelių įrangą ir kt.).

2.4.5. Draudimą rūkyti bendrojo naudojimo patalpose nustato Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 punktas  - bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru. Atsakomybė už rūkymą vietose, kuriose pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymą draudžiama tai daryti, nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 185(1) straipsnyje.

2.4.6. Taip pat draudžiama rūkyti visoje „Gudelių Šilo“ teritorijoje bei balkonuose ir terasose. „Gudelių Šilo“ teritorija ribojasi gatvėmis, keliais ir pėsčiųjų alėja ties 16 ir 18 namu.

2.4.7. Savininkas, pastebėjęs Namui ar gyventojų saugumui pavojų keliančius požymius, įsipareigoja kuo skubiau apie tai informuoti Namą eksploatuojančios bendrovės atsakingą asmenį arba Bendrijos pirmininką;

2.4.8. Išsiliejus iš automobilio į Objekto aplinką (antžeminėje ar požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, ant šaligatvio ar pan.) kenksmingiems skysčiams (tepalams, bendzinui ir pan.), automobilio savininkas/naudotojas privalo nedelsiant likviduoti padarytą žalą, kitu atveju bus pateikiamas įspėjimas padaryti tai per atitinkamą laiko tarpą, o nelikvidavus kenksmingų medžiagų, jas likviduos specializuota atliekų tvarkymo įmonė, ir už atliktus darbus sąskaita bus pateikta automobilio savininkui/naudotojui.

2.5. Draudžiama:

2.5.1. bendrojo naudojimo patalpose vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas;

2.5.2. rašinėti, braižyti, piešti, teršti, terlioti ar klijuoti skelbimus ant bendrojo naudojimo patalpų sienų, grindų, lubų, durų, langų stiklų, liftų, o taip pat ant buto durų be buto savininko sutikimo;

2.5.3. plauti balkoną, jame esančius daiktus ar prausti gyvūnus balkonuose, kad vanduo ar kitas skystis ištekėtų iš balkono, terštų, gadintų kitų asmenų balkonus, langus, namo sienas ar kitus pastato elementus

2.6. Savininkas ar kitį patalpų naudotojai privalo:

2.6.1. valyti, plauti, tvarkyti, prireikus dezinfekuoti gyvenamąsias patalpas, kad būtų išvengta jų užterštumo, parazitų ar graužikų veisimosi. Naikinti atsirandančius parazitus, graužikus.

2.6.2. pastebėjęs ar sužinojęs apie inžinerinių įrengimų gedimą gyvenamojoje patalpoje, nedelsdamas pašalinti gedimą ar imtis veiksmų, kad gedimas būtų pašalintas ir nebūtų padaryta žala kitiems asmenims, jų sveikatai ar turtui.

2.6.3. inžinerinių įrengimų avarijų atvejais leisti bendrijos pirmininkui ar jo deleguotiems asmenims, avarinės tarnybos darbuotojams, patekti į patalpas, kad būtų lokalizuota avarija, kuri kelia grėsmę kitiems asmenims, jų sveikatai ar turtui.

2.6.4. įleisti į patalpas daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto vykdytojus, turinčius leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, kad būtų pakeisti, suremontuoti ar rekonstruoti bendrojo naudojimo inžineriniai įrengimai. Projekto vykdytojai privalo iš anksto suderinti darbų atlikimo laiką su naudotoju.

2.6.5. nedelsiant išvalyti ar sutvarkyti tas bendrojo naudojimo patalpas, kurias priteršė, prišiukšlino ar sugadino.

2.6.6. rūpintis bendrojo naudojimo patalpų išsaugojimu ir saugumu;

2.6.7. rūpintis inžinerinių įrengimų išsaugojimu, tausojimu ir saugumu;

III. Bendri reikalavimai

3.1. Už šių taisyklių nesilaikymą gręsia įspėjimas arba bauda (pagal tuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus).

3.2. Baudas nuo 20 eur iki 300 eur gali skirti komisija iš valdybos narių (turi dalyvauti daugiau nei 50 proc. valdybos narių). Skyrus baudą, gyventojas ją gaus kartu su mokestiniu pranešimu.

3.3. Informavimo tvarka apie Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą:

3.3.1. Perspėjimas apie konkrečią ar kelias pažeistas bendrijos vidaus tvarkos taisykles turi būti pažeidėjo patvirtintas 5 darbo dienų laikotarpyje po šio perspėjimo gavimo, el.paštu, telefonu su pokalbio įrašymu ar žodžiu fiksuojant įrašą, įteikiant pasirašytinai, registruotu paštu.

3.3.2. negavus el.paštu, telefonu su pokalbio įrašymu ar žodžiu fiksuojant įrašąpatvirtinimo, siunčiamas perspėjimas registruotu paštu, kurio kaina 5,00 Eurai.

3.3.3.  Nepašalinus pažeidimo per nurodytą laikotarpį ar pakartotinai darant tuos pačius pažeidimus, pažeidėjas baudžiamas bauda, kurią skiria komisijaiš valdybos narių.

3.4.  Visi savininkai/gyventojai privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir normų.

3.5.  Kai kuriuos Objekto vidaus tvarkos taisyklių punktų reikalavimus galima keisti, jeigu yra gauti atitinkami leidimai, sutikimai, suderinimai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir yra suderinta su Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 butų bei kitų patalpų savininkais ir Bendrijos valdymo organais.

Taisyklės patvirtintos 2020 birželio 03 dienos visuotiniame Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 butų bei kitų patalpų savininkų susirinkime.

Bendrijos taisyklės

     Skambinkite!

Daugiabučių namų

savininkų bendrija

Gudelių šilas

G

Š